NASZ ZESPÓŁ

lek. wet. Barbara Krawczyńska-Fornal

Jest założycielem lecznicy (1990r.). Lekarzem o długim stażu pracy (40lat) i o dużym doświadczeniu zawodowym w leczeniu i chirurgii psów i kotów. Ukończyła wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1978 r. W 2004 roku ukończyła trzyletnie studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty chorób psów i kotów.

lek. wet. Adam Fornal

Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2005r. W 2011 r. ukończył trzyletnie studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty chorób psów i kotów, w 2016 r. ukończył dwuletnie studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej, w 2008 r. ukończył dwuletnie studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia.

lek. wet. Ilona Jeziorska-Fornal

Ukończyła wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2005 r. W 2007r. ukończyła dwuletnie studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty chorób zwierząt futerkowych, w 2011r. trzyletnie studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty chorób psów i kotów, w 2008 r. ukończyła dwuletnie studia podyplomowe uzyskując tytuł specjalisty higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia.

lek. wet. Katarzyna Paśnik

Ukończyła wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w 2016 r. W 2017 r. ukończyła kurs zoopsychologii przeprowadzony przez Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej, w 2018 r. kurs terapii psów z problemami behawioralnymi.

mgr inż. Karolina Dzionek

Ukończyła studia zootechniczne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w 2010 r. W 2012 r. ukończyła dwuletnie studia podyplomowe - pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu . W 2013 r. ukończyła kurs komercyjnej pielęgnacji psów, uzyskując tytuł dyplomowanego groomera.